Test Frameworks

From IvanHoWiki
Revision as of 12:15, 21 December 2023 by IvanHo (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Hvilket test-framework man anvender betyder noget på samme måde som det betyder noget hvilket sprog man skriver sin kode i (Hammer ser søm).

De tre store test-frameworks til C# er:

  • MSTest - meh, det er der ikke rigtig nogen der bruger.
  • NUnit - mit foretrukne.
  • xUnit

Der er umiddelbart ikke en kæmpe forskel på NUnit og xUnit ud over syntaks. Dog er der den væsentlige forskel at NUnit i udgangspunktet genbruger samme objekt til flere test på samme klasse, hvor xUnit laver en ny klasse for hver test. Det omgås let ved at foretage det man ellers ville i constructor i [SetUp].

Gui Ferreria sammenligner (og foretrækker xUnit) Nick Chapsas sammenligner (og foretrækker xUnit) Begge fokuserer på at der kun constructes en enkelt instans af test-klassen.